Aldundiaren Logoa

Foru Aldundia - Diputación Foral

Harremana

GUFE Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea

GUFEren logoa

Korporazio informazioa

Datuen babesa

 

ERREGLAMENDUA (EB) 2016/679

El Datuak babesteko erregelamendu orokorra (DBEO) Europar Batasun osoan zuzenean aplikatzen den araudia da. Horren bidez pertsona fisikoak bere datu pertsonalen tratamendutik eta zirkulazio asketik babesten dira. BAOhttps://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf

3/2018 LEGE ORGANIKOA, ABENDUAREN 5EKOA

Datu pertsonalen babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak estatu mailako legea da, horren bidez ordenamendu juridiko nazionala Europako araudira egokitzen du eta herritarren eskubide digitalak bermatzen ditu. BAOhttps://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf

ABENDUAREN 21eko 16/2023 LEGEA

Abenduaren 21eko 16/2023 Legea, Datuak Babesteko Euskal Agintaritzarena, Eusko Legebiltzarren legea da, zeinaren helburua baita Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatu behar den araudiaren antolamendua eta funtzionamendua egokitzea lege-arau hauen aurreikuspenetara: 2016/679 (EB) Erregelamendua; 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa, eta 7/2021 Lege Organikoa, maiatzaren 26koa, arau-hauste penalak prebenitu, detektatu, ikertu eta epaitzeko eta zehapen penalak betearazteko tratatutako datu pertsonalak babesteari buruzkoa. https://www.euskadi.eus/web01-bopv/eu/bopv2/datos/2024/01/2400036e.pdf

 

 

Deskribapena Ikusi agiria
Izaera pertsonaleko datuak lagatzeko baimen informatua. Osakidetza - Ifas Agiria
   
   
   
   

 

 

Gora

© 2024 GUFE